Handige links
 - Starters Hypotheek aanvragen
 - Leen direct en vertrouwd met AFAB
 - Gratis advies hypotheek Belgie

 Autolening
Een autolening aanvragen is nu zeer voordelig en eenvoudig zelf te regelen.

 
Alles over geld

Geld, het is één van de zaken waar de wereld om draait. Het is een economisch ruilmiddel sinds eeuwen. Het houdt de mens bezig. Het is een belangrijke rol gaan spelen in het huidig economische systeem van de mens. Heel vroeger gebruikte men kralen, vee, schelpen, rijst en zout als geld. Door gebruik te maken van geld als betaalmiddel is men niet afhankelijk van de ruilhandel. In het Romeinse rijk was vooral zout in zwang. De soldaten van het rijk werden betaald met zoutstaven. Deze staven werden Salarium genoemd. Het woord salaris is daar van afgeleid.

Waar moet geld eigenlijk aan voldoen?
- Iedereen moet natuurlijk weten dat het geld is
- Het moet niet te groot zijn
- Je moet er niet al te veel van mee hoeven nemen
- Het moet waarde hebben
- Er moet niet teveel van zijn; als er teveel van is wordt het minder waard

Functie van geld
Nu we weten waar geld aan moet voldoen gaan we kijken wat de functie van geld eigenlijk is:
- Geld is een betaalmiddel
- Geld is een rekenmiddel
- Geld wordt gezien als een opslagmedium voor economische waarde

Het meest geschikt waren in het begin klompjes zilver en goud. Hoe zwaarder het klompje hoe mee het waard was. Er was natuurlijk veel bedrog met de klompjes. Er moest al snel een weegschaal aan te pas komen om de zaken in goede banen te leiden.

Soorten geld
Welke soorten geld bestaan er?
- We hebben munten en biljetten
- We hebben giraal geld, dit is saldo op de bank
- We hebben elektronisch geld; dit is geld dat via berichtenverkeer tussen banken wordt overgeboekt

Munten en biljetten
Geld dat je als voorwerp kunt vasthouden wordt ook wel chartaal geld genoemd. Waardebonnen en tegoedbonnen zijn ook vormen van chartaal geld.

Goud
Dit edelmetaal is één van de bekendste vormen van goederengeld. Het is in zijn zuivere vorm zeer zacht en moet dus vermengt worden met andere metalen om het harder te maken. Al in de 26e eeuw voor Christus wordt er al vermeld dat goud als een betaalmiddel wordt gebruikt. Nadelen van goud als betaalmiddel zijn er ook. Helaas is de kwaliteit niet altijd hetzelfde. Bij elke transactie had men wel een weegschaal nodig om te kijken of dat de hoeveelheden wel klopte. In vroege tijden werden toetsstenen gebruikt om de kwaliteit van het goud te bepalen. Alexander de Grote zorgde er als eerste voor dat er een stempel op het goud werd aangebracht om kwaliteit en gewicht te garanderen. Het vervoeren van grote hoeveelheden goud was trouwens een groot risico. Tijdens vervoer kon men worden overvallen.

Complementair geld
Dit is geld dat wordt gemaakt door private partijen. Het bestaat (circuleert) naast het wettig betaalmiddel van een land. In de Verenigde Staten is er bijvoorbeeld de Liberty Dollar. Deze is gebaseerd op goud. Het wordt gemaakt net als papiergeld, alleen is het volledig gedekt, in plaats van één op tien.

De rol van geld
De conjunctuur wordt beïnvloed door de geldhoeveelheid. Als er teveel geld is dan gaan de mensen meer besteden dan er geproduceerd kan worden. De prijzen gaan dan stijgen en inflatie is het gevolg. Er ontstaat dan een oververhitting van de economie.

Het creëren van bankkapitaal
Als men een lening bij een bank aangaat, dan wordt op deze manier bankkapitaal gecreëerd. Neem bijvoorbeeld het kopen van een huis. Men vraagt een hypotheek aan om het huis te kopen. Gaat de bank akkoord, dan neemt de bank het huis over en plaatst deze op de balans van de bank als vermogen. Het bankkapitaal heeft de bank niet, zij schept het op dat moment.
Alle bankschulden zijn rentedragend. We spreken daarom over rentedragend geld. Als alle bankschulden zouden worden afbetaald, dan zou er geen geld meer in omloop zijn. Nu is het niet mogelijk dat een bank eindeloos veel geld kan blijven scheppen. Dit zou tot massale inflatie leiden, door een overaanbod aan kapitaal. Het zou zelfs kunnen dat een bank onvoldoende contant (chartaal) geld in huis heeft om in alle verzoeken om contant te voorzien. Als dat gebeurt is een bank failliet.
De Europese Centrale Bank stelt de grenzen aan de hoeveelheid geld die een bank mag scheppen. Deze stuurt alleen op inflatie. De banken kunnen dus net zoveel geld scheppen als zij van de ECB mogen. De ECB laat zich beperken door de inflatoire ontwikkeling van de euro. Dit is eigenlijk het geheim van hoe de nationale valuta in onze tijd worden gecreëerd.
 


 
 
 
 


© 2010 GeldIntro.nl